2.72 Rating by CuteStat

It has a global traffic rank of #93,686 in the world. It is a domain having .com.pk extension. This site has a Google PageRank of 3/10. This website is estimated worth of $ 88,560.00 and have a daily income of around $ 123.00. As no active threats were reported recently by users, sngpl.com.pk is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 3 out of 10
PageSpeed Score
76
Siteadvisor Rating
Not Applicable

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 10,271
Daily Pageviews: 61,626

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 123.00
Estimated Worth: $ 88,560.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: Not Applicable
Yahoo Indexed Pages: Not Applicable
Bing Indexed Pages: Not Applicable

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: Not Applicable
Bing Backlinks: Not Applicable
Alexa BackLinks: Not Applicable

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: Not Applicable
WOT Trustworthiness: Good
WOT Privacy: Good
WOT Child Safety: Excellent

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 93,686
Domain Authority: 33 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

221.120.217.14

Hosted Country:

Pakistan PK

Location Latitude:

33.7215

Location Longitude:

73.0433
SNGPL :: HOME PAGE ::

Page Resources Breakdown

Homepage Links Analysis

Social Engagement

Facebook Shares: Not Applicable
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): Not Applicable
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: 7

Website Inpage Analysis

H1 Headings: Not Applicable H2 Headings: Not Applicable
H3 Headings: Not Applicable H4 Headings: Not Applicable
H5 Headings: Not Applicable H6 Headings: Not Applicable
Total IFRAMEs: Not Applicable Total Images: Not Applicable
Google Adsense: Not Applicable Google Analytics: Not Applicable

HTTP Header Analysis

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Thu, 26 May 2016 12:26:08 GMT
Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.3.1.0 Oracle-HTTP-Server
Last-Modified: Mon, 18 May 2015 12:12:24 GMT
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2049
Content-Type: text/html
Age: 518
X-Cache: HIT from ns.sngpl.com.pk
X-Cache-Lookup: HIT from ns.sngpl.com.pk:80
Via: 1.1 ns.sngpl.com.pk (squid/3.2.8)
Connection: keep-alive

DNS Record Analysis

Host Type TTL Extra
sngpl.com.pk A 600 IP: 221.120.217.14
sngpl.com.pk NS 38400 Target: ns3.sngpl.com.pk
sngpl.com.pk NS 38400 Target: ns.sngpl.com.pk
sngpl.com.pk SOA 86400 MNAME: ns3.sngpl.com.pk
RNAME: root.sngpl.com.pk
Serial: 2016041601
Refresh: 7200
Retry: 1800
Expire: 1209600
sngpl.com.pk MX 900 Priority: 20
Target: mta1.sngpl.com.pk
sngpl.com.pk MX 900 Priority: 10
Target: mta2.sngpl.com.pk
sngpl.com.pk TXT 600 TXT: v=spf1 a mx ip4:221.120.217.6
ip4:58.27.217.6 -all

Similarly Ranked Websites

DroidGamers

- droidgamers.com

The original and only site dedicated to all things related to Android games and gaming

  93,687   $ 88,560.00

Êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè. Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà...

- vipbook.info

 íàøåé áèáëèîòåêå ìîæíî íîâûå è ëó÷øèå ýëåêòðîííûå êíèãè ñêà÷àòü áåñïëàòíî. Õóäîæåñòâåííàÿ, ó÷åáíàÿ è òåõíè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà ðàçíûõ æàíðîâ áåç ðåãèñòðàöèè.

  93,687   $ 88,560.00

לאומי קארד - הלוואות, כרטיסי אשראי...

- leumi-card.co.il

הלוואות בכרטיס אשראי ושירותי סליקה מבית לאומי קארד. לאומי קארד מציעה מגוון פתרונות תשלום באמצעות...

  93,688   $ 88,560.00

NameDirectory

- namedirectory.com.ar

Good health is considered as the most valuable thing of human life. We try to diagnose your problems with our experienced medical experts.

  93,688   $ 88,560.00

Login ~ AZNV.TV ~ Always free, always serving

- mediafun.pl

BDSM sex movies in our magnificent collection of most beautiful chunky ladies going wild and nuts are waiting for you. Free BDSM videos here are so nasty and naughty that...

  93,688   $ 88,560.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for sngpl.com.pk